söndag 26 juli 2009

Forskning i Australien

Jag har hittills inte provat på att återsöka personer som flyttat ifrån Sverige till Australien. Det är ju inte lika vanligt som till USA eller Kanada, men det förekom en hel del emigration dit också. Idag började jag därför söka lite på Internet för att se vad som finns tillgänglig online i Australien och jag hittade en del databaser innehållande födda, vigda och döda personer i Australien. Australien är uppdelade i sex delstater och två territorier. Databaserna var uppdelade på samma sätt.

Australian Capital Territory (döda 1930-1973):

http://www.ors.act.gov.au/bdm/otherDocs/BDMACTdeaths%20older%20than%2030%20years.xls

En Excel-fil som laddas ned direkt med drygt 9300 namn. Om man är intresserad av tiden före 1930 får man söka under North Sout Wales.

New South Wales (födda 1788-1908, vigda 1788-1958, döda 1788-1978):

http://www.bdm.nsw.gov.au/familyHistory/search.htm

Fritt att söka i databaserna. Man kan sedan köpa kopior på attesterna som återfinns i databasen.

Northern Territory (födda 1870-1902, vigda 1870-1902, döda 1870-1902):

Verkar inte finnas något sökbart online, förmodligen enbart mikrofilm. För perioden 1856-1863 se North South Wales. För perioden 1863-1870 se South Australia.

Queensland (födda 1829-1914, vigda 1829-1929, döda 1829-1929):

https://www.bdm.qld.gov.au/IndexSearch/BirIndexQry.m

Fritt att söka i databaserna.

South Australia (födda 1842-1928, vigda 1842-1937, döda 1842-1972):

Bara tillgängligt via E-Resources, en nätverkstjänst inom National Library of Australia.

Tasmania (födda 1803-1919, vigda 1803-1930, döda 1803-1930):

Bara tillgängligt via E-Resources, en nätverkstjänst inom National Library of Australia.

Western Australia (födda 1841-1932, vigda 1841-1958, döda 1841-1932):

http://www.bdm.dotag.wa.gov.au/F/family_history.aspx?uid=8948-7352-6630-2234

Fritt att söka i databaserna. Man kan sedan köpa kopior på attesterna som återfinns i databasen.

Victoria (födda 1853-1908, vigda 1853-1942, döda 1853-1985):
https://online.justice.vic.gov.au/bdm/index-search?action=getHistIdxSearchCriteria

Abonnemang krävs för att se sökresultatet.

Ytterligare information finns på National Library of Austalias hemsida. Adressen dit är:

http://www.nla.gov.au/collect/genealogy/bdm/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar