onsdag 8 juli 2009

Emigranter från Danmark

Många svenskar emigrerade via hamnar i andra länder. I Norrland, Värmland och Dalarna åkte många från Norge. I södra Sverige kunde man åka ifrån bl.a. Danmark. Danska Riksarkivet har lagt ut en sökbar databas över emigranter ifrån Danmark mellan 1868 och 1909. Totalt är det nästan 400 000 emigranter.

Adressen är:

http://www.emiarch.dk

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar