fredag 10 juli 2009

Folkräkning i USA

Sedan 1790 har man haft folkräkningar vart tionde år i USA, eller census som det heter där. På ancestry.se finns dessa sökbara fram till 1930, totalt 15 folkräkningar. Folkräkningen 1890 har till stora delar blivit förstörd så den finns bara fragment kvar av. De äldsta cenus innehåller i princip enbart namnen på huvudpersoner i varje hushåll. Från 1850 står alla personer i varje hushåll med, dess ålder och var de är födda. I de fyra senaste census 1900-1930 hittar man även bl.a. immigrationsår, vilket kan vara användbart för att lokalisera och identifera personer ifrån Sverige. Jag tycker personligen census 1900 är den bästa eftersom man där skrivit ut födelseår och födelsemånad. I övriga census från 1850 och framåt innehåller ålder, vilken inte alltid stämmer så bra.

Alla census från 1790 till 1930 finns sökbara på ancestry's hemsida. Census för år 1880 är fri sökbar för alla.

http://www.ancestry.se

På familysearch.org finns census 1880 fritt sökbart.

http://www.familysearch.org

Familysearch.org har även en ny hemsida som är under utveckling och där kan man hitta ytterligare folkräkningar fritt sökbara, nämligen 1850, 1860, 1870, 1880, 1900 och delvis 1920.

http://pilot.familysearch.org/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar