tisdag 25 augusti 2009

Handbok nr 1 - "Emigrantforskning"

Jag nämnde tidigare att en ny bok om emigrantforskning skulle presenteras på Släktforskardagarna i Falköping. Jag har nu boken i min hand. Den är skriven av Ted Rosvall och Anna-Lena Hultman, som båda har mycket lång erfarenhet av forskning efter emigranter. Boken är uppdelade i olika avsnitt där man i bilder och ord beskriver olika material och databaser som kan vara användbara vid emigrantforskning. Dessa avsnitt kryddas med spännande, roliga och verkliga berättelser och fotografier ur emigranternas liv.

Först beskriver boken vad man kan hitta i de svenska källor, t.ex. husförhörslängder, flyttningslängder och bouppteckningar. Därefter beskriver man olika cd-skivor och databaser som finns framtagna i Sverige, nämligen Emibas, Emigranten Populär och sjömanshus-databasen som finns på SVAR's hemsida. Härnäst presenteras olika material och databaser som man kan återfinnas utomlands via Internet eller direkt via arkiven. Man beskriver t.ex. Social Security Death Index, census i USA och Kanada, passagerarlistor, värnpliktshandlingar och tidningar. Slutligen berättar man även om t.ex. Facebook som en bra väg att spåra uppgifter om sina emigranter eller nu levande släktingar.

Man får många bra länkförslag i boken och även råd hur man går till väga i forskning. Dock tycker jag det är lite synd att så många av exemplen "härstammar" ifrån Västergötland, där författarna hör hemma. Jag ger boken fyra amerika-koffertar av fem möjliga.

Boken kan beställas från Sveriges Släktforskarförbund på adressen:

http://genealogi.netrix.se/shop/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar