söndag 9 augusti 2009

Land Patents i USA

Land Patents visar när äganderätten på ett område överfördes ifrån statligt ägande till en enskild person. Från 1862 kunde nybyggare få upp till 160 hektar mark om de bodde där i fem år och skördade marken eller gjorde förbättringar på den. De behövde alltså inte betala något per hektar, bara en särskild avgift för att få äganderätten.

Databasen innehåller Land Patents från 33 delstater i USA. Möjligheten att få marken ifrån staten fanns inte i alla delstater. Bl a så fanns inte denna möjlighet i de 13 äldsta delstaterna på östkusten.

Man kan söka på namn i denna databas och även se originaldokumentet. Jag brukar söka på Minnesota och Grundstrom för att hitta en ifrån mina hemtrakter som finns med i denna databasen.

Adressen är:

http://www.glorecords.blm.gov/PatentSearch/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar