måndag 12 oktober 2009

Summariska folkmängdsredogörelser

Ett enkelt sätt att få överblick över de personer som emigrerat ifrån en särskild församling är de s k summariska folkmängdsredogörelser. Dessa upprättades årsvis för varje församling och sedan skickades uppgifterna in till SCB (Statistiska centralbyrån). Utdragen innehåller förutom uppgifter om vilka som emigrerat och immigrerat, även befolkningsstatistik. Dessa utdrag har nu skannats av SVAR och publicerats på deras hemsida. För närvarande finns åren 1865-1908 tillgängliga via Internet, men man har skannat ända fram till 1940. Förhoppningen är att man ska få publicera ytterligare år, men frågan måste utredas ytterligare.

Länk till summariska folkmängdsredogörelser>>

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar