måndag 5 oktober 2009

Cd-skivan Emigranten

Jag berättade tidigare om cd-skivan Emibas. Denna gång ska jag berätta lite om en annan cd-skivan, nämligen Emigranten, eller Emigranten Populär som den nya versionen av cd-skiva heter. Själv har jag enbart den äldre versionen av Emigranten.

Emigranten Populär är uppbyggd av flera olika databaser. Den största kallas Emihamn och omfattar register till passagerarlistor från hamnar i Sverige och även från Köpenhamn och Hamburg. Totalt handlar det om 1,4 miljoner emigranter under cirka 100 års tid, från 1850 till 1951. Årtalen varierar från olika hamnar. Man hittar här uppgifter om namn, yrke, ålder, hemförsamling, utresehamn, utresedag och destination. Man kan även se vilka som reste tillsammans.

Annan spännande databas på cd-skivan är Emisjö som omfattar omkring 17 000 sjömän från sjömanshusen i Göteborgs och Bohus län som rymt eller avmönstrat i utrikes hamnar utanför Europa. Perioden i denna databas är 1812-1930.

Databasen Emisal omfattar 242 000 poster ur Svenska Amerikalinjens passagerarlistor. Här kan man hitta både emigranter och immigranter under perioden 1915-1950.

Totalt finns åtta olika databaser på cd-skivan. I den nya version kan man direkt samsöka i alla databaser, i den gamla måste man söka separat i varje databas.

Cd-skivan kan köpas i Sveriges Släktforskarförbunds bokhandel eller SVAR's bokhandel.

Länk till Sveriges Släktforskarförbunds hemsida: http://www.genealogi.se/

Länk till SVAR's hemsida: http://www.svar.ra.se (direkt till cd-skivan)

Cd-skivan finns också sökbar direkt på hemsidan ancestry.se. Hemsidan kräver dock abonnemang.

Länk till ancestry.se: http://www.ancestry.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar