onsdag 2 september 2009

Sveriges befolkning 1880, 1890 och 1900

Under cirka femton års tid har registering av svenska folkräkningar pågått i SVAR's och Arkion's regi. Den första folkräkningen som registrerades var 1890 som innehöll cirka 4,8 miljoner namn. Därefter registrerades 1900 som innehöll cirka 5,2 miljoner namn. Just nu pågår registrering av folkräkningen 1880. Det mesta är registrerat på 1880, men det kvarstår en del kontrollarbeten innan hela 1880 är publicerad på SVAR's hemsida.

Folkräkningarna 1890 och 1900 har, förutom publicering på Internet, även publicerats på var sin cd-skiva. Dessa kan köpas ifrån SVAR eller ifrån Sveriges Släktforskarförbund.

Folkräkningen är mycket användbar för att spåra personer som man tappat bort inom Sveriges gränser. Den är även användbar för att hitta uppgifter om personer som emigrerat, men då måste personen ha emigrerat efter 1880. I folkräkningen hittar man uppgifter om bl. a. namn, födelseår, födelseförsamling, yrke, hemort och personer i samma hushåll.

Exempel ur folkräkningen 1900

Länk till SVAR's hemsida

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar