söndag 16 oktober 2016

Svensk-amerikanska tidningar online

Man kan nu söka i 28 olika svensk-amerikanska tidningar som skannats och lagts ut via Minnesota Historical Society. Totalt handlar det om över 300 000 skannade tidningssidor som sedan har OCR-tolkats också. Sökfunktionen är enkel och smidig. Jag tycker att man lyckats bra med OCR-tolkningen på detta material. Tidningarna förvaras på Kungliga Bibliotek i Stockholm och har skannats av Riksarkivet MKC.

https://newspapers3.mnhs.org/jsp/browse.jsp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar